ယီမင္ႏိုင္ငံက ဟူသီခြဲထြက္ေရးသမားေတြ ေျခကုပ္ယူထားတဲ့ ဟူေဒးဒါေလဆိပ္ကို ယီမင္အစိုးရလိုလားတဲ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက ဇြန္လ(၁၉)ရက္မွာ စီး နင္းခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ(၁၉)ရက္မွာ ယီမင္ခြဲထြက္ေရးသမားေတြေျခကုပ္ယူထားတဲ့ ဟူေဒးဒါေလဆိပ္ကို အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (U.A.E)က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ယီမင္အစိုးရလိုလားတဲ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက စီးနင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေလဆိပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဟူသီခြဲထြက္ေရးသမားဒါဇင္ခ်ီေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ (U.A.E)ႏုိင္ငံပိုင္၀မ္သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပပါတယ္။

ဟူေဒးဒါၿမိဳ႕နဲ႔ဆိပ္ကမ္းကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ဖို႔ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ကတည္းက ယီမင္အစိုးရလိုလားတဲ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက ထိုး စစ္ဆင္ခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ ဟူသီေတြက ယီမင္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဆာနာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းေနရာေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဟူသီေတြသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယီမင္သမၼတအက္ဘ္ဒရာဘာ မန္ေဆာဟာဒီကို ႏိုင္ငံထဲကေနထြက္ေျပးေစဖို႔ တြန္း အားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အငတ္ေဘးႀကံဳေနရတဲ့ယီမင္ႏုိင္ငံသား(၈.၄)သန္းအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအ ညီေတြကို ဟူေဒးဒါဆိပ္ကမ္းကတစ္ဆင့္ပို႔ေဆာင္ေနပါတယ္။

အခုရက္ပိုင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြေၾကာင့္ အကူအညီေတြျဖန္႔ ေ၀ရာမွာ အဟန္႔အတားေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ခဲ့တဲ့ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ လူ(၁၀၀၀၀)နီးပါးေသဆံုးခဲ့တဲ့အျပင္ ေနာက္ထပ္လူ(၅၅၀၀၀)ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူေတြထဲက လူ(၆၆၀၀)ေက်ာ္က အရပ္သားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ 

 

 

Related News