တီဟီရန္ႏိုင္ငံတကာ စာအုပ္ျပပြဲကို အီရန္ေခါင္းေဆာင္ အလီ ခါေမနီက ေမလ(၁၁)ရက္မွာတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ဖတ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အေၾကာင္းမိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ (၃၁ႀကိမ္ေျမာက္ တီဟီရန္ႏိုင္ငံတကာ စာအုပ္ျပပြဲကို အီရန္ဘာသာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးေခါင္းဆာင္အလီ ခါေမနီက ေမလ(၁၁)ရက္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူေတြက ေနာက္ဆံုးေပၚစာအုပ္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ခါေမနီကို႐ွင္း ျပခဲ့ပါတယ္။ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစဥ္မွာ ခါေမနီက ပါ႐ွားဘာသာစကားနဲ႔ေရးသားထားတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေၾကာင္းေရးသားထားတဲ့စာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈခဲ့ၿပီး ဒါကသမၼတထရမ့္ကို ေလွာင္ေျပာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္တာေတြ႐ွိေန ပါတယ္။
 
ဒီစာအုပ္ျပပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ ခါေမနီနဲ႔ အီရန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သာသနာေရး၀န္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ ဖတ္ျခင္းရဲ႕အေရးပါပံုနဲ႔ လူတိုင္းစာဖတ္သင့္တယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္မွာ အလီခါေမနီက ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။  အခုစာအုပ္ ျပပြဲကို ေမလ(၁)ရက္မွာ အီရန္ဒုသမၼတဆလီဟီအပါအ၀င္ အီရန္အႀကီးအကဲေတြက တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံ(၅၃)ႏိုင္ငံကထုတ္ေ၀သူေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြလည္း အဲဒီစာအုပ္ျပပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံကလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တီဟီရန္ ႏိုင္ငံတကာစာအုပ္ျပပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနၿပီး စာအုပ္ေတြခင္းက်င္း ျပသတာ၊ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးတာနဲ႔ စာအုပ္္ထုတ္ေ၀ေရးသေဘာတူညီမႈေတြျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။
 
 
 

Related News