ဧၿပီလ(၉)ရက္ကက်င္းပတဲ့ ဟန္ေဂရီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္႐ွိ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဗစ္ေတာ္ေအာဘန္က တတိယအႀကိမ္ျပန္ လည္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေအာ္ဘန္ရဲ႕ ဖီဒက္ဇ္ပါတီက ဟန္ေဂရီလႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာ(၃)ပံု(၂)ပံုေက်ာ္ရဖို႔ရည္မွန္းခဲ့ၿပီး မဲ(၉၃) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေရတြက္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွာ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက ဖီဒက္ဇ္ပါတီကိုေထာက္ခံ မဲေပး ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဟန္ေဂရီအမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ံုးကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေအာ္ဘန္ဟာ ဥေရာပသမဂၢအင္အားႀကီးလာတာကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္ကာလမွာလည္း ေ႐ြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူေတြရဲ႕အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တာဟာ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔နဲ႔ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တာလို႔ ဧၿပီလ(၈)ရက္ညမွာ ေထာက္ခံသူေတြကို ေအာ္ဘန္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေစာပိုင္းရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖီဒက္ဇ္ ပါတီရဲ႕ေနာက္မွာ႐ွိေနတဲ့ ပါတီ(၂)ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္႐ွိသူေတြရဲ႕(၆၉)ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲလာေပးခဲ့ၾကၿပီး မဲေပးခဲ့သူ(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဂ်ာ့ဘစ္က္ပါတီကုိ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္(၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ LMP ပါတီကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ(၇)ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News