လာမယ့္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ တယ္လို႔ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ဘ္ ရာဇတ္ကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္(၅)ႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုတိုးတက္လာေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘ၀တိုးတက္လာေအာင္ အစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲၿပီးၿပီလို႔ အာဏာရမေလး႐ွားအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(BN)ပါတီဥကၠ႒ နာဂ်စ္ဘ္က ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမဟုတ္ဘဲ အာဏာရပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံပါတီေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ဘယ္ပါတီက မေလး႐ွားႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ဘ၀တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္မလဲဆိုတာကို မူတည္ၿပီး မဲရလဒ္ေတြကြဲသြားႏုိင္တယ္လို႔ မဲဆြယ္ကာလမွာ နာဂ်စ္ဘ္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈနဲ႔(BN)ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ အဆင္သင့္႐ွိေနၿပီလို႔လည္း နာဂ်စ္ဘ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ဇြန္လ(၆)ရက္မွာက်င္းပမယ္လို႔ မေလး႐ွားအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဓိကအခ်က္(၁၄)ခ်က္နဲ႔ ကတိ(၃၆၄)ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔(BN)ပါတီဘက္က ေျပာထားပါတယ္။ ပါတီကအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ့္အခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတာေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ဘ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News