ယီမင္ရွိျပည္သူမ်ားဟာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔သူရဲ႕မဟာမိတ္ေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈေတြကို႐ႈတ္ခ်ဖို႔ စာနာ့စ္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာတရားမွ်တမႈကို ကုလသမဂၢမွတစ္ဆင့္ ရီယက္ဒ္ျမိဳ႕ကေဆာ္ဒီအာေရးဗ် အာဏာပိုင္မ်ားဆီသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ဆႏၵျပခဲ့ ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ဆႏၵျပသူေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကတာပါ။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ယီမင္ႏိုင္ငံအျပည့္အ၀လြတ္ေျမာက္သည္အထိ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္နဲ႔ အယ္လ္ေခါခက္ ၿမိဳ႕မွာက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈေတြအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္သူေတြရဲ႕ျပစ္မႈေတြဟာ ယီမင္ျပည္သူ ေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့အတြက္ေၾကြးေၾကာ္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြအေပၚဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္ခံေနမွာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ အနည္းငယ္ အတြင္းက အေမရိကန္ေဆာ္ဒီညႊန္ေပါင္းတပ္က ဆူဒန္ေၾကးစားတစ္ဦးဟာ အယ္လ္ေခါခက္ျမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ေပၚ လာရတာပါ။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မတ္လမွာ ယီမင္ႏိုင္ငံကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔ သူရဲ႕မဟာမိတ္အခ်ိဳ႕ဟာ ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္လယ္နဲ႔ ေျမျပင္ေနရာအခ်ိဳ႕ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး သမၼတ အပ္ဒရာဘူမန္ဆိုဟာဒီ ကိုျဖဳတ္ခ်ကာအာဏာ ရယူရန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲ့ဒီ တိုက္ခိုက္မႈဟာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏိုင္ငံရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္ ရီယက္ဒ္က က်ဴးေက်ာ္သူေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အပ်က္အစီးေတြမ်ားခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အာရပ္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိလူေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News