အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ  ဒုတိယအႀကိမ္အခြန္တိုးေကာက္ရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကျပန္လည္တံု႕ျပန္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ကုန္သြယ္ေရးအရာ႐ွိေတြကို တ႐ုတ္ပို႕ကုန္ ပစၥည္းေတြအေပၚေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၁၀၀)အခြန္ တိုးေကာက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ ၿပီးေနာက္္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကဧၿပီလ(၆)ရက္မွာ  အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းသစ္ (၁)ခုေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကလည္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က တ႐ုတ္ပို႕ကုန္ေတြ အေပၚ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀)ဘီလီယံ  အခြန္တိုးေကာက္ဖို႔ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

နွစ္ႏိုင္ငံအျငင္းပြားမႈက ကာကြယ္ေရး၀ါဒနဲ႕ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈကို  တိုက္ခိုက္တာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ ကို  ဟန္႔တားပါက ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဂ်ားဖန္ကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေနာက္ထပ္အခြန္သစ္တိုးေကာက္ခံပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကခ်က္ခ်င္း လက္တုန္႔ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး နွစ္ႏိုင္ငံအရာ႐ွိေတြကစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးကိစ္ၥေတြအတြက္မၾကာေသးမီကေဆြးေႏြးတာေတြ မလုပ္ခဲ့ပါဘူးလို႔လည္း ဂ်ားဖန္ကေျပာပါတယ္။ လက္႐ွိအေျခ အေနအရ  ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးတာ ေတြက ခက္ခဲေနမယ္လို႔လည္းဂ်ားဖန္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News