အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားေစမႈေတြမွာ အျပစ္႐ွိေနတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားတရား႐ံုးခ်ဳပ္က စီ ရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားသမ္ၼတေဟာင္း ပတ္ဂြန္ေဟးဟာ ေထာင္ဒဏ္(၂၄)ႏွစ္က်ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းပတ္ဂြန္ေဟးဟာ အာဏာအလြဲသံုးခဲ့တာနဲ႔ အာဏာအသံုးျပဳ အၾကပ္ကိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္(၂၄)ႏွစ္က်ခံရဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ ကေန တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး အဲဒီတရားခြင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးထိပ္သီးေတြပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အ႐ွဳပ္ေတာ္ပံုရဲ႕ စိတ္၀င္အစားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။
 
သမၼတေဟာင္းပတ္ဟာ ျခစားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရဖို႔႐ွိ႐ံုသာမက ေငြဒဏ္ေတာင္ကိုရီးယား၀မ္ေငြ(၁၈)ဘီလီယံကိုလည္း ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တရားခြင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတေဟာင္း ပတ္က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သလို ေတာင္ကိုရီးယားတရား႐ံုးခ်ဳပ္ဟာ ဒီတရားခြင္မွာ ဘက္လိုက္မႈေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ အေစာပိုင္းမွာ စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူဟာ အမွားအယြင္းတစံုတရာမလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔လည္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျခစားမႈေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်က္(၁၈)ခုထဲက (၁၆)ခုမွာ သမ္ၼတေဟာင္းပတ္က အျပစ္႐ွိေနတယ္လို႔ တရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
 
သမၼတေဟာင္းပတ္ ရဲ႕မိတ္ေဆြျဖစ္သူခ်ိဳဆြန္းဆီနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ခ်ိဳဆြန္းဆီက စီမံလည္ပတ္ေနတဲ့ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းေတြအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီႀကီး ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔ လက္လီေရာင္းဆိုင္ေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေလာ့တ္ကုမၸဏီတို႔ဆီကေန အလွဴေငြေတြ ေကာက္ခံခဲ့တယ္လို႔လည္း တရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို ခ်ိဳဆြန္းဆီထံေပါက္ၾကားေစခဲ့တယ္လို႔လည္း တရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
 
 
 

Related News