လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာက်င္းပမယ့္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံရဲ႕ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ယူႏုိင္ဖို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္က ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆိုၿပီး ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ေဒသတြင္းဆက္ဆံမႈဆက္ဆံမႈအေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔(အာဆီယံ) ရဲ႕ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ဥက္ၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူဖို႔ ခ်ိန္ညွိမႈေတြျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာအာဆီယံညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံတာ၀န္ယူေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ(၁၂)ရက္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ကထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။

အာဆီယံညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူႏိုင္ ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္သြားဖို႔နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကဦးေဆာင္က်င္းပရမယ့္ အာဆီယံနဲ႔ဆက္စပ္လႈပ္႐ွားမႈေတြနဲ႔ ညီလာခံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းလူထုကိုအသိေပးဖို႔ ပရာ႐ြတ္ကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြကို ထိုင္းႏုိင္ငံက ဆက္ေျဖ႐ွင္းမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုလည္း စတင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းမွာ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈျမင့္တက္ေနတာေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္တဲ့ ေဒသတြင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

အခုႏွစ္ဧၿပီလနဲ႔ႏို၀င္ဘာလတို႔မွာက်င္း ပမယ့္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံ(၂)ခုကို စင္ကာပူႏုိင္ငံကဥက္ၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာက်င္းပမယ့္ထိပ္သီညီ လာခံ(၂)ခုကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကဥက္ၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News