လာမယ့္ဧၿပီလမွာ ေရျပတ္ေတာ့မယ္လို႔ ကိတ္ေတာင္းအာဏာပိုင္ေတြက အခုလအေစာပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေရေခၽြတာသံုးခဲ့တာေၾကာင့္ လာမည့္ဇြန္လေလာက္မွာမွ ေရျပတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ကာလ႐ွည္မိုးေခါင္မႈေတြေၾကာင့္ လာမယ့္ဧၿပီလ(၁၂)ရက္မွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၊ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕မွာ ေရလံုး၀ျပတ္ေတာက္ သြားႏုိင္တယ္လို႔ အခုလအေစာပိုင္းမွာသတ္မွတ္ထားခဲ့ေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းမိုး႐ြာခဲ့တာနဲ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြကိုေရေခၽြတာသံုးစြဲ ေရးအစီအစဥ္ေတြ သတ္မွတ္ထားေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ေရျပတ္ေတာက္မယ့္ေန႔ဟာ လာမယ့္ဇြန္လ(၄)ရက္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္ေတြကေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။
 
အခုလအေစာပိုင္းမွာ ၿမိဳခံေတြအေနနဲ႔ တစ္ဦးကို တစ္ေန႔ေရ(၅၀)လီတာပဲ သံုးဖို႔ စီမံခဲ့တာေၾကာင့္ လူဦးေရ(၃.၇)သန္း႐ွိတဲ့ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕မွာ ေရသံုးစြဲမႈတစ္ေန႔ကို လီတာ(၅၂၆)သန္းအထိေလ်ာ့က်ခဲ့ တယ္လို႔ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕နဲ႔ကိတ္ျပည္နယ္ေတြကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့မမ္မူဆီ မိန္မိန္းက တြစ္တာမွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂) ႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕ခံေတြရဲ႕ေရသံုးစြဲမႈက တစ္ေန႔ကို လီတာသန္း(၁) ေထာင္ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမွာ (၃)ႏွစ္ၾကာမိုးေခါင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အပ်က္အစီးေတြရဲ႕ပမာဏနဲ႔ ျပင္းထန္မႈေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ မိုးေခါင္မႈဟာ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေတာင္အာဖရိကအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို (ANC) ပါတီကဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ဗဟိုအစိုးရကတာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္(၃)ခုမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ႐ွိေနပါတယ္။ 
 
 
 

Related News