၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ဟာ အီေကြေဒါႏိုင္ငံသား(၁)ဦးျဖစ္လာၿပီလို႔ အီေကြေဒါအစိုးရက အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ကို အီေကြေဒါႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ အီေကြေဒါႏိုင္ငံက အေစာပိုင္းမွာ ျငင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူ႔ရဲ႕ အေျခအေနကို ဂုဏ္သိက္ၡာ႐ွိ႐ွိေျဖ႐ွင္းႏိုင္မယ့္အေျဖတစ္ခု႐ွာေဖြေနတယ္လို႔ အီေကြေဒါႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္မွာ႐ွိတဲ့အီေကြေဒါသံ႐ံုးမွာ အက္ဆန္ကိုခိုလႈံခြင့္ ေပးထားတာ (၅)ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာမသင့္ေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔စြပ္စြဲခံခဲ့ရတဲ့ အက္ဆန္ကို ဆီြဒင္ႏုိင္ငံကိုျပန္လႊဲေပးေရးေ႐ွာင္႐ွားဖို႔ လန္ဒန္ကအီေကြေဒါသံ႐ံုးမွာ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ကတည္းက ခိုလႈံခြင့္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကေန အက္ဆန္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနတယ္ဆိုၿပီး အီေကြေဒါဘက္ကေျပာထားပါတယ္။ သူ႔ကိုအီေကြေဒါႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ အက္ဆန္ကေျပာခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အက္ဆန္ကိုအီေကြေဒါႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေပးလိုက္ၿပီဆိုတဲ့သတင္း ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News