ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္ ပရာမြတ္၀ီႏုိင္းက ထိုင္းႏုိင္ငံကေနထြက္ေျပးေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္႐ွင္နာ၀ပ္ထရာဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္လန္ဒန္မွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလကတည္းက ႐ွိေနတယ္လို႔ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသလားဆိုတာကိုေတာ့ အတည္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထြက္ေပၚေနတဲ့သတင္းေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ပထမဆံုးအႀကိမ္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဘိုးရစ္ ဂၽြန္ဆင္ ကိုလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဘက္က ယင္လပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကိုသိ႐ွိႏိုင္ေရး ကူညီေပးလို႔ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံထားျခင္း႐ွိ မ႐ွိဆိုတာကုိေတာ့ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းမ႐ွိဘူးလို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ယင္လပ္ၿဗိတိန္မွာ႐ွိေနတာေၾကာင့္ (၂)ႏိုင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစမွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ယင္လပ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ႏိုင္ငံရဲ႕ဘ႑ာေငြအေျမာက္အျမားဆံုး႐ွံဳးေစ ခဲ့တဲ့ ဆန္အမေတာ္ေၾကးအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေျမာက္တယ္လို႔ ထိုင္းတရား႐ံုးခ်ဳပ္က အမိန္႔ခ်မွတ္မယ့္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာ ယင္လပ္က ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းက ထြက္ေျပးခဲ့တာပါ။ ယင္လပ္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ကေမာ္ၻဒီးယားႏုိင္ငံကို ဦးဆံုးထြက္ေျပးခဲ့တာပါ။

အဲဒီကေနဒူဘိုင္းကိုေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး ဒူဘိုင္းကေနလန္ဒန္ကိုထြက္ေျပးခဲ့တာျဖစ္ တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္လပ္ရဲ႕ထြက္ေျပးမႈကို ထိုင္းရဲအရာ႐ွိေတြက ကူညီခဲ့တယ္လို႔လည္း သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

 

 

Related News