ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္သင္တန္းတက္ေနရင္း ေသဆံုးသြားတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းတစ္ဦးရဲ႕အေလာင္းမွာ ကိုယ္တြင္း အဂၤါေတြေပ်ာက္ဆံုး ေနတာန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးထားတဲ့ရလာဒ္ကို ေတာ္၀င္ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္က ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ေတာ္၀င္ထိုင္းတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ဟာ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ထုိင္းဗိုလ္ေလာင္းတစ္ဦး ေအာက္တိုဘာလမွာ ေသဆံုးမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလာဒ္ကို ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဗိုလ္ေလာင္းရဲ႕အေလာင္းကို သက္ဆိုင္ရာမိသားစုထံျပန္လႊဲ ေပးခ်ိန္မွာ အေလာင္းထဲ ကိုယ္တြင္းအဂၤါတစ္ခ်ိဳ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီးေသဆံုး တဲ့လက္ၡဏာျပသခဲ့တာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ဒီျဖစ္ရပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။
 
ထိုင္းစစ္ပညာေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း(AFAPS)က ဗိုလ္ေလာင္း ဖာခါပြန္ဟာ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ ႏိုင္ေတာ့လို႔ေသဆံုးခဲ့တာလို႔ ေျပာေပမဲ့ ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့မိသားစု၀င္ေတြ ကေတာ့ ဖာခါပြန္ဟာ အလြန္အမင္းဒဏ္ေပးခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့တာလုိ႔ အခိုင္အမာေျပာဆိုပါတယ္။ အဲဒီဗိုလ္ေလာင္းေသဆံုးမႈျဖစ္ရပ္ဟာ ထိုင္းစစ္ဘက္အရာရွိႀကီး ၂ ဦးကို ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ေက်ာင္းကေနတာ၀န္လႊဲေျပာင္းခံရတဲ့အထိ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူ ထိုင္းေလတပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခ်ာဗာရက္ေတာ့ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ႈတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ ဗိုလ္ေလာင္းေသဆံုးမႈကို ဦးတည္ေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေပးခံရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကနဦး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်ိန္အတြင္းေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဗိုလ္ေလာင္း ဖာခါပြန္ဟာ ေလွကားကေန ျပဳတ္က်မႈလည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဲဒီျဖစ္ရပ္အတြင္း ရင္ဘတ္မွာ ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။  ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တုန္းက ျပဳလုပ္တဲ့စံုစမ္းမႈရလာဒ္ဆုိင္ရာ ကနဦး ေၾကညာတဲ့ပြဲကို သက္ဆိုင္ရာမိသားစု၀င္ေတြကို ဖိတ္ခဲ့ေပမဲ့ မိသားစု၀င္ ေတြေတာ့ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဘူး။ 
 
 
 
 
 
 
 

Related News