ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂ်က္ဒါ့ရွိအယ္လ္ဆာလံနန္းေတာ္ အ၀င္ဂိတ္မ်ားရွိရာသို႔ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္း၀င္လာကာ လံုၿခံဳေရးမ်ားအားေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သူ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးယမန္ေန႔ကေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသား၏ အမည္မွာMansour al-Amri ျဖစ္ၿပီးေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဟုသိရသည္။

ယမန္ေန႔တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေဆာ္ဒီအေစာင့္တပ္သားႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးအျခားလံုၿခံဳေရးသံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါဧရိယာအတြင္းယမန္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာသတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သံ႐ံုးကအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအားသတိေပးခ်က္ေစာစီးစြာထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါဧရိယာအတြင္း ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖြယ္ရွိေနသည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသြားလာမႈသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းအေမရိကန္သံ႐ံုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံမီဒီယာမ်ားေဖာ္ျပခ်က္အရတို္က္ခိုက္မႈမွာေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လံုၿခံဳေရးမ်ားကတိုက္ခိုက္မႈကိုတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေသနတ္သမားအားအေသပစ္သတ္ၾကခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသနတ္သမားသည္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးေပၚမွ ကင္းစခန္းရွိရာသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာ္၀င္အေစာင့္စစ္သားမ်ားကခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေသနတ္သမားေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈ၌ ေသဆံုးသြားသူႏွစ္ဦးမွာတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တပ္သားAbdullah bin Faisal al-Subaieတို႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊တပ္ၾကပ္ Walid bin Ali Shami ႏွင့္ တပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာAhmad Saleh Al-Qarniႏွင့္ Abdullah Hindi Al-Subaieတို႔သံုးဦးမွာတိုက္ခိုက္မႈအတြင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးလိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားခံယူလ်က္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္သူထံတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ Kalashnikovေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ လက္လုပ္ဓါတ္ဆီဗံုးသံုးလံုးအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

နန္းေတာ္ျပင္ပကင္းစခန္းမွာအမ်ားျပည္သူသြားလာရာလမ္းေပၚ၌တည္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူသည္ ဘာေၾကာင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္၊ မည္သူတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္တို႔ကိုဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူMansour al-Turki က Al Arabiyaသတင္းဌာနသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News