ကတ္တလန္ ေဒသခြဲထြက္ေရးျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဟာ စပိန္ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြဘက္က မဲေပးမယ့္ေဒသခံေတြကို ဟန္႔တားခဲ့လုိ႔ ႐ုတ္႐ုတ္သည္းသည္း ျဖစ္ပြားခဲ့တာေတြရွိေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ စပိန္ဗဟိုအစိုးရက တရားမ၀င္ဘူးလုိ႔ ကန္႔ကြက္တဲ့ ကတ္တလန္ေဒသခြဲထြက္ေရး ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲအတြင္း ရဲေတြက မဲ႐ံုေတြနဲ႔ မဲေပးသူေတြကို အင္အားသံုး လူစုခြဲတာမ်ဳိးရွိခဲ့ေပမဲ့  ႐ုတ္႐ုတ္သည္းသည္း ျဖစ္ပြားခဲ့တာေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ကတ္တလန္ေဒသဟာ စပိန္ႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိေနတယ္လို႔ ကတ္တလန္ေဒသရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကာလီစ္ပူစီမြန္က ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ကတ္တလန္ေဒသအေနနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္ေတာ့မယ္ ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။
 
ေအာက္တုိဘာလ(၁) ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ(၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ရဲ႕ (၄၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲလာေပးခဲ့တယ္လို႔ ကတ္တလန္ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ကတ္တလန္ေဒသခြဲထြက္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဟာ စပိန္ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ စပိန္ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ေၾကညာထား ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕မဲရလဒ္ေတြကို ကတ္တလန္ေဒသလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္ဟာ ဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကာလီစ္ပူစီမြန္ကေျပာပါတယ္။ ကတ္တလန္ေဒသခြဲထြက္ေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢဟာ တျခား နည္းလမ္းကို ႐ွာေဖြဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရးမလိုလားတဲ့ ကတ္တလန္ေဒသခံေတြကလည္း ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕နဲ႔တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လူထုစုေ၀းပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။
 
 

Related News