ေျမာက္ကိုရီးယား ပိုင္ကုမၸဏီေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တာေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္မွာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြကိုပါ ပိတ္ပစ္ဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ဖိအားေပးေနပါတယ္။ 
 
 

Related News