အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးလို ဆိုးရြားတဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ဖုိ႔ ႀကံစည္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့တာေတြရွိေနေပမဲ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာဘဲ ရဲ႕အာဏာရပါတီက အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔မွာ တင္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

အစိုးရဘက္ကေတာ့ ၂၀၂၀ အိုလံပစ္မတိုင္ခင္မွာ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ဖုိ႔အခုဥပေဒ လိုအပ္သလို ဂ်ပန္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ဖုိ႔ႀကံစည္သူေတြနဲ႔ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းတုိ႔လို အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ဖုိ႔ ေငြရွာတာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္ခံတာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ေနရာကို ၾကိဳတင္ေလ့လာတာ မ်ိဳးေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ဥပေဒအရအေရးယူခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ လူႏွစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုတဲ့အဖြဲ႔ထဲမွာမွ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးဟာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ဖုိ႔ႀကံစည္ေနတယ္လုိ႔ ေတြ႔ရွိတယ္ဆိုရင္ တစ္ဖြဲ႔လံုးအေရးယူခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ကိုသာ အေရးယူတာျဖစ္လို႔ ျပစ္မႈ မလုပ္ခင္အာဏာပိုင္ေတြက အျပစ္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကို ပစ္မွတ္ထားေစာင့္ၾကည့္တာဟာ ျပည္သူအခြင့္အေရးနဲ႔ ပုဂ္ၢလိကလြတ္လပ္မႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ 

 

Related News