ေဒသတြင္း အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမင့္တက္လာတာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံဟာ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဖီလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံတုိ႔နဲ႔ ပူးတြဲၿပီး ေလေၾကာင္းကင္းလွည့္တာေတြကို မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီၿခိမ္း ေျခာက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အာဆီယံအဆင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတြက ကတိက၀တ္ျပဳထားသလို (၃)ႏိုင္ငံၾကား အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာကို မင္ဒါနာအိုေရပိုင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ေရေပါင္းပူးတြဲ ကင္းလွည့္တာေတြ လုပ္ၿပီးရင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ မေလးရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဟီရွာမူဒင္ ဟူစိန္က ေျပာပါတယ္။

မလကၠာေရလက္ၾကားအတြင္း ပင္လယ္ဓားျပမႈနဲ႔အျခားရာဇ၀တ္မႈေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔ၾကား ပူးတြဲေလေၾကာင္း ကင္းလွည့္မႈေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ပူးတြဲေလၾကာင္းကင္း လွည့္တာကို ဆူးလူးပင္လယ္အနီးနားမွာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔သူသွ်ိဳေတြဟာ အင္ဒိုနီးရွားခ႐ိုင္နီးပါးမွာရွိေနတယ္လုိ႔ အင္ဒိုနီးရွားစစ္ဘက္အရာရွိေတြက ေျပာၾကားၿပီးေနာက္မွာ (၃)ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ ေလေၾကာင္းကင္းလွည့္မႈ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ 

Related News