ျပင္သစ္နဲ႔ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔ဟာ အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္ကေနတဆင့္ အစြန္းေရာက္မႈကို ႏွိမ္နင္းမယ့္ အၾကမ္း ဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို ေၾကညာလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္က ျပင္သစ္-ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတုိ႔ဟာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒျဖန္႔မႈကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ အင္တာနက္လူမႈ ကြန္ယက္တစ္ခု တည္းနဲ႔မလံုေလာက္ဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္တာနက္မွာ အမုန္းတရားနဲ႔ မၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္တာဟာ အဓိက စီမံခ်က္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ သမၼတ မက္ခရြန္ကေျပာပါတယ္။ အြန္လိုင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတာကို သမၼတ မက္ခရြန္နဲ႔သေဘာတူညီထားတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ၿဗိတိန္ အစိုးရဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ကို အဆိပ္ျဖစ္ေစမဲ့ အစြန္းေရာက္၀ါဒျဖန္႔တာေတြ မပ်ံ႕ေအာင္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမ က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ႕ကြန္ယက္ေတြ မွာ ထိခိုက္မႈရွိေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဖယ္ရွားတာမ်ိဳးလို တာ၀န္ခံမႈေတြရွိလာေအာင္ လုပ္သြားဖုိ႔ ျပင္သစ္နဲ႔ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတုိ႔ၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားတယ္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမက ေျပာပါတယ္။ တာ၀န္ခံမႈေတြထဲမွာ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးေတြအေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တယ္ဆိုရင္ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္တ့ဲအေရးယူမႈ ေတြလည္း ပါလာႏိုင္ပါတယ္။

 

Related News