ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးအပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာျဖစ္တဲ့ အေမဇုန္ေဒသမွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြတည္ ေဆာက္တာနဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ လုပ္ကိုင္ လာလို႔ မိနစ္တိုင္းသစ္ပင္ေတြဆံုး႐ံႈးေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။အေမဇုန္မိုးသစ္ေတာဧရိယာအတြင္း ေဘာလံုးကြင္းေတြတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ မိနစ္တိုင္းမွာသစ္ပင္ေတြဆံုး႐ံႈးေနရတယ္လို႔ ၿဂိဳလ္တုအခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံဟာအေမဇုန္ေဒသကို အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွာ ဂ်ယ္ရာ ဘိုလ္ဆန္နယ္႐ိုဘရာဇီးသမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူခ်ိန္ကစလို႔ ပထမႏွစ္၀က္မွာတင္သစ္ပင္ ေတြ႐ွင္း လင္းခံရမႈတဟုန္ထိုးျမင့္တက္ေနတယ္လို႔ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြမ႐ွိေတာ့တဲ့ေျမလြတ္ေတြကို ေဘာလံုးကြင္းတည္ေဆာက္တာနဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေတြလုပ္ငန္းေတြမွာအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တျခားေဒသေတြမွာ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ကေအာ္ဒါမွာယူမႈေတြကိုေရာင္းခ်ဖို႔ ပင္ေျခပိတ္ေပါင္းမ်ားတဲ့ေနရာေတြကိုျဖတ္ၿပီး တန္ဖိုး႐ွိသစ္မာပင္ေတြ႐ွိတဲ့ေနရာကို ေရာက္ေအာင္ သစ္ခိုးခုတ္တဲ့လူေတြကလမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြေဖာက္ကာခုတ္လွဲေနၾကပါတယ္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးမိုးသစ္ေတာ ျဖစ္တဲ့အေမဇုန္ဟာ ေလထုထဲကကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြကိုစုပ္ယူေပးတဲ့ေနရာမွာ အလြန္အေရးပါၿပီး ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ အ႐ွိန္အဟုန္ကိုလည္းထိန္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သစ္ေတာေတြသာ ဆက္လက္ျပဳန္းတီးေနဦးမယ္ဆိုရင္ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီပူေႏြးမႈေၾကာင့္ အႏာၱတိကတိုက္လို ေရခဲေတြဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ေနရာေတြအရည္ေပ်ာ္ၿပီး ေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ လာေစမွာပါ။ ကမာၻ႔ေလထုထဲကေအာက္ဆီဂ်င္(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အေမဇုန္မိုးသစ္ေတာကထုတ္လုပ္ေပးတာပါ။ အပူပိုင္းမိုး သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ပင္၊ တိရစာၦန္နဲ႔ အင္းဆက္မ်ိဳးစိတ္(၁၀)သန္းေလာက္ေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသက္႐ွိမ်ိဳးစိတ္ေတြကိုထိခိုက္ေစမွာျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအေနနဲ႔လူသားေတြအတြက္အစားအစာအရင္း အျမစ္ကို ဆံုး႐ံႈးေစမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အသက္႐ွင္သန္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုလည္းလံုလံုေလာက္ေလာက္ရႏိုင္ေတာ့ မွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

 

 

Related News