ယီမင္ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡေတြကိုေျဖ႐ွင္းရာမွာ ထပ္မံအားထုတ္ဖို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းမွာ ကုလသမဂၢအရာ႐ွိေတြကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္အေစာပိုင္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းမွာ (၄) ႏွစ္ၾကာေနတဲ့ယီမင္ျပည္တြင္းပဋိပကၡကိုရပ္ဆိုင္းႏိုင္ဖို႔ ထပ္ၿပီးအားထုတ္သြားသင့္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးနဲ႔လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအရာ႐ွိေတြက တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡပိုၾကာေလေလ၊ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြက ပိုႀကီး ေလေလျဖစ္ၿပီး ယီမင္ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔လည္း ဆိုးက်ိဳးေတြပိုမ်ားလာလိမ့္မယ္လို႔ ေကာင္စီကိုဗီဒီယုိကေနတစ္ဆင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့တဲ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ယီမင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္မာတင္ ဂရစ္ဖစ္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီး ခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာက ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာကေန အခုၾသဂုတ္အ တြင္းအရပ္သားေသဆံုးမႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကာလတူကထက္ (၆၈)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွာ အံုႂကြမႈေတြစ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ယီမင္ႏုိင္ငံဟာ ႐ွဳပ္ေထြးတဲ့ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအၾကပ္အတည္းေတြႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ ေဆာ္ဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြက ယီမင္အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ဟူသီခြဲထြက္ ေရးသမားေတြကို တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။

 

 

 

Related News