တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္း၊ဂ်န္ဇီျပည္နယ္မွာဇြန္လ(၁၈)ရက္ကေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ေဒသခံ(၉၅)ဦးကိုေဘးလြတ္ရာကိုေ႐ႊ႔ေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိုးႀကီးမႈေၾကာင့္ ဂ်န္ဇီျပည္နယ္၊ ဂန္ခ်ိဳၿမိဳ႕၊ ေဒး႐ူေကာင္တီရဲ႕႐ြာတစ္႐ြာမွာေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။  ေတာင္ဘက္ အျခမ္းမွာအ႐ွည္(၁၂၀)မီတာ၊ အက်ယ္(၀.၂)မီတာ၊ အျမင့္(၈၀)မီတာအထိအက္ေၾကာင္းေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေတာင္ေပၚက႐ႊံ႕ေတြ စီးက်ခဲ့ပါတယ္။ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကိုေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာသဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္အတြက္ အေရးေပၚ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့လူေတြက အိမ္ေထာင္စု(၁၀)စုကလူ(၅၈)နဲ႔ မူလတန္း ေက်ာင္းကလူ(၃၇)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္အေျခအေနကို အခ်ိန္တိုင္းစစ္ေဆးဖို႔ ေနရာ(၆)ခုခြဲျခားထားၿပီး ယာဥ္ေၾကာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေတြခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ ဂ်ီကန္းၿမိဳ႕အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဟီခ်န္႐ူကေျပာပါတယ္။ စစ္တမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ေတာင္ရဲ႕အေျခအေနကိုအကဲျဖတ္ ဖို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

 

 

Related News