အီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လို႔ အီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို႐ွင္းလင္းဖို႔ အိႏၵိယပုဂၢလိကလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာကမာၻေပၚကအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းစြန္႔ပစ္မႈ ပဥၥမေျမာက္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီးမိုဘိုင္းဖုန္းေတြ၊ လက္ပေတာ့ ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းသံုးကြန္ပ်ဴတာေတြလိုလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကိုဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆိုတာကိုနားလည္တဲ့လူကေတာ့ နည္းပါးေနပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုစီမံခန္႔ခဲြၿပီးကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေနတဲ့ ေဒ့ခ်္၀ယ္လ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွာတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးအီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကကုမၸဏီႀကီးေတြအတြက္အဓိကစိုးရိမ္စရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြအေၾကာင္းကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈမ႐ွိတာက ျပည္သူေတြလက္ခံယံုၾကည္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲေစတယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၂၀၂၀)ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာအီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတန္သန္း(၅၀၀)ကိုအိႏၵိယကစြန္႔ပစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ယေန႔ခ်ိန္အထိလူနည္းစုကေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကသူတို႔ရဲ႕႐ွင္သန္မႈကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာမသိၾကေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲအဲဒီကုမၸဏီကလူေတြအလိုမ႐ွိေတာ့တဲ့ကိရိယာေတြကိုအိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားၿပီးစုေဆာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုစုေဆာင္းၿပီးရင္ေတာ့ စက္႐ံုတစ္ခုမွာအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြကို ျပန္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ အဲဒီကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာအီလက္ထေရာနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒသစ္တစ္ခုကိုအိႏၵိယအစိုးရကျပဌာန္းခဲ့ေပမဲ့ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကေတာ့ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News