တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ကုန္သြယု္ေရးေဆြးေႏြးမႈကို ဧၿပီလအေစာပိုင္းမွာက်င္းပခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ေဆြး ေႏြးစရာျပႆနာေတြက်န္ေနေသးတယ္လို႔ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ ေဂါင္ဖန္က ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူေတြကိုဦးေဆာင္ေနသူေတြက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားက်န္ေနတဲ့ျပႆနာေတြကို ဖုန္းနဲ႔ဆက္ သြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ၾကာသပေတးေန႔က ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ ေဂါင္ဖန္ကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႔ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြကတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးကိုနီးကပ္ေအာင္ထိန္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့အၾကမ္းဖ်င္းသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ေဂါင္ ကေျပာပါတယ္။

ဧၿပီ(၃)ရက္ကေန (၅)ရက္အထိ ၀ါ႐ွင္တန္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ဴဟီ၊ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္ လိုက္ဟိုင္ဇာနဲ႔ ဘ႑ာ ေရးအတြင္း၀န္ စတီဗန္ မႏုခ်င္တို႔ကပူးတြဲသဘာပတိေတြအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ နည္းပညာဖလွယ္ေရး၊ အေကာင္ခြန္ကင္းမဲ့ေရးအစီအမံေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးမွ်တမႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ တျခားျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ စာပိုဒ္မွာအစီအစဥ္သစ္ေတြကိုျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေဂါင္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News