ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲရစ္က ဟ႐ူးဘတ္မုန္႔တိုက္မွာ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္က ဓာတ္ေငြ႔အိုးေပါက္ကြဲမႈလို႔ ယူဆရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ(၄)ဦးအ ထိ႐ွိလာၿပီလို႔သိရပါတယ္။ 
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲရစ္အလယ္ပိုင္းက ဟ႐ူးဘတ္မုန္႔တိုက္မွာ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္က ဓာတ္ေငြ႕အိုးေပါက္ကြဲမႈလို႔ယူဆရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦး(၄)ဦးထိ႐ွိလာပါၿပီ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္မွာ မီးသတ္သမား(၂)ဦးနဲ႔ စပိန္ခရီးသြား (၁)ဦးလည္းေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္အနီးအနားလမ္းေတြမွာ ပ်က္စီးမႈေတြ႐ွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လူဒါဇင္ခ်ီဒဏ္ရာရ ခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႔အိုးေပါက္ကြဲမႈက မေတာ္တဆျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ပဲရစ္အစိုးရေ႐ွ႕ေန႔ေတြကယူဆေနပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္အ တြက္ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ မီးသတ္သမား(၃၀)ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လက္႐ွိမွာ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ေနာက္ဆံုးရထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရ  မီးသတ္သမား(၁)ဦးအပါအ၀င္ လူ(၉)ဦးကျပင္း ျပင္းထန္ထန္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္မီးသတ္သမား(၆)ဦးနဲ႔ အရပ္သား(၄၅)ဦးက အေသးစားဒဏ္ရာရာေတြနဲ႔ အၾကားအာ႐ံု (ဒါမွမဟုတ္)စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါေတြခံစားေနရတယ္လို႔ ပဲရစ္မီးသတ္ဌာနကေျပာခြင့္ရသူကေျပာပါတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အနီးအနား အေဆာက္အဦေတြပါ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ အတြက္ လူေပါင္း(၁၅၀)ကို ယာယီေနရာထိုင္ခင္းေတြမွာေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News