ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဟာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးဒါဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကတိုးတက္မႈ(၃)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ေႏွးေနပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္ကကမာၻ႔ဘဏ္ကထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈေတြမွာခ်င့္ခိ်န္ေနတာေတြမ်ားလာတာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးလာႏုိင္တာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေ၀ဖန္ထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြထဲမွာေငြေၾကးေစ်းကြက္ကိုကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ (၂)ႏိုင္ငံညွိႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနတုန္းကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာအေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္ခံတာေတြေၾကာင့္ (၂)ႏိုင္ငံလံုးကကုမၸဏီေတြသာမကကမာၻ႔ေစ်းကြက္ပါ အထိနာခဲ့ပါတယ္။တိုးတက္လာတဲ့ေစ်းကြက္ေတြအတြက္ တိုးတက္မႈက (၄.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိလာႏုိင္ၿပီးအဆင့္ျမင့္ေစ်းကြက္ေတြကေတာ့ တိုးတက္မႈ(၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News