တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တု႔ိ ႏို၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါ တယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အေ႐ွ႕အာ႐ွပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းမွာ ၾကားျဖတ္ေတြ႔ဆံု ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  (၂)ႏိုင္ငံအေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမွင့္ဖို႔သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္နဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၆၈)ႏွစ္ကတည္းက သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး႐ွိခဲ့တဲ့အိမ္နီးခ်င္းေတြ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ပညာေရးက႑ေတြမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ရခိုင္အေရးတို႔ မွာ ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ညွိနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေထာက္ခံတယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ရခိုင္အေရးတို႔မွာ နားလည္တာနဲ႔ ကူညီတာေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးဖို႔ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုတယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

 

Related News