ဒီဇယ္ယာဥ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ကားအၾကမ္းထည္အပိုင္းေတြကို အစားထိုးလဲလွယ္ဖို႔ ဂ်ာမနီပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး“အန္ဒရီရက္ ေ႐ွာ္ ရာ”နဲ႔ ဂ်ာမနီကားထုတ္လုပ္သူေတြက သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ကားရဲ႕ အၾကမ္းထည္ပိုင္းမွာ အစားထိုးလဲလွယ္ဖို႔ ယာဥ္(၁)စီးကို ယူ႐ိုေငြ(၃၀၀၀)အထိသံုးစြဲဖို႔လည္း သေဘာတူခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ေလထုညစ္ညမ္းမႈသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုၿပီးေက်ာ္ လြန္ေနတဲ့ၿမိဳ႕(၁၅)ခုမွာ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကိုေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဗာက္စ္၀ယ္ဂြန္နဲ႔ဒိုင္မလာကားကုမၸဏီေတြက ဒီဇယ္ ကားေတြမွာ ကားအၾကမ္းထည္ပိုင္းအစားထိုးလဲလွယ္ဖို႔စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာ BMWကေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္ကို ျငင္းဆိုေနပါတယ္။

အဲဒီ အစည္းအေ၀းနဲ႔တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကိုလံုးနဲ႔ဘြန္းၿမိဳ႕ေတြမွာ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကစၿပီး ဒီဇယ္ယာဥ္ေဟာင္းေတြကို တားျမစ္သြားမယ္လို႔ ကိုလံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ ေဗာက္စ္၀ယ္ဂြန္ကုမၸဏီက အိတ္ ေဇာပိုက္ကေနဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈစစ္ေဆးတာေတြကို လိမ္လည္ခဲ့တာနဲ႔ ကားကုမၸဏီတခ်ိဳ႕က ဒီဇယ္ကားေတြဟာ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတာေတြေၾကာင့္ ကိုလံုးတရား႐ံုးက အခုလိုတားျမစ္ခဲ့တာပါ။

 

 

Related News