တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ က်ဴးဟိုင္ၿမိဳ႕မွာ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေလ ေၾကာင္းျပပြဲအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ေလတပ္က အလွျပေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြနဲ႔ပ်ံသန္းသ႐ုပ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ August 1st ကြ်မ္းအလွျပအသင္း(ဒါမွမဟုတ္) တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္(PLA)ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔က ေဘယီကြ်မ္းအလွျပ အသင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA)ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔ဲရဲ႕ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတကၠ သိုလ္က လင္းယုန္နီအလွျပအသင္းတို႔က အပိုင္းလိုက္ခက္ခက္ခဲခဲစြန္႔စားၿပီး ေလယာဥ္အလွျပပ်ံသန္းမႈေတြနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ 

လင္းယုန္နီ အလွျပအသင္းကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္းျပပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္႐ွိလာတာပါ။ ေဘ ယီအလွျပအသင္း ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္တတိယမ်ိဳးဆက္ေလယာဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ J-10ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္နဲ႔ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။ J-10ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုကိုအေျခခံထားတဲ့ J-10Bအမ်ိဳးအစားဂ်က္ေလယာဥ္ကေတာ့ ေလေၾကာင္းျပပြဲမွာ တစ္ စီးတည္းေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တာပါ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာထုတ္လုပ္ထားတဲ့ မိ်ဳးဆက္သစ္ကိုယ္ေပ်ာက္ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္တဲ့ J-20ကလည္း အစမ္းပ်ံသန္းျပခဲ့ၿပီး သ႐ုပ္ျပမႈ ေတြမွာ Y-20ဘက္စံုသံုးစစ္ဘက္ဆိုင္ရာသယ္ပို႔ေလယာဥ္ေတြလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ ၀ယ္ယူသူေတြ အတြက္ ေလေၾကာင္းျပပြဲဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးျပပြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ေလေၾကာင္းျပပြဲကို (၁၉၉၆)ခုႏွစ္ကတည္းက က်ဴးဟိုင္ၿမိဳ႕မွာ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့တာပါ။

 

 

Related News