တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္ သြယ္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို တိုးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ပူး ေပါင္းႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီခ်န္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးေတြကိုတိုးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္မွာ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီခ်န္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာ ေလးႀကိမ္ ေျမာက္ျပဳလုပ္တဲ့တ႐ုတ္-ဂ်ပန္စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာ႐ွိေဟာင္းမ်ားအစည္းအေ၀းမွာ လီကေျပာခဲ့ တာပါ။

အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္(၄၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအေနနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔ အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔လည္း လီကေျပာ ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားကႏိုင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္(၄)ခ်က္ရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားေတြကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္ လင့္တယ္လို႔လည္း လီကေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြက တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ ကိုတင္ အက်ိဳးျပဳမွာမဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းဘက္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္တင္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးနဲ႔ အသက္ႀကီးတဲ့လူဦးေရကိစၥရပ္ေတြကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵ႐ွိေနတယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုယ္စား ျပဳအျဖစ္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာတဲ့ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာဆူ႐ို ဖူကုဒါနဲ႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဟီ႐ိုကီနက္ ကာနီခ်ီ တို႔ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News