ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ သက္တမ္းေက်ာ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို နွိမ္နင္းဖို႔ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တစ္လၾကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့အတြက္ပါကစၥတန္လူမ်ိဳး (၅၇)ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ဖမ္းဆီးဖို႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကိုထိုင္းအစိုးရက ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္မွာညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္  စူရာခက္ဟာ့ပန္ ဦး ေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ေနအိမ္(၁)ခုမွာပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသား(၅၇)ဦးကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့ တာပါ။

ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့သူေတြအားလံုးဟာျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာသက္တမ္း(၁)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပည္၀င္ ခြင့္ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား(၅)ေသာင္းေလာက္႐ွိေနၿပီး (၁၀၀၀)ေက်ာ္ကိုေတာ့အမိႏိုင္ငံျပန္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပိုမိုတင္းၾကပ္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔အတူ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြထည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ အီလက္ထေရာနစ္စာရင္း သြင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News