တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ BMWကားကုမၸဏီတို႔ဟာ စီးပြားေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေတြက ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြအတြက္စံျပႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနတယ္လို႕ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ဂ်ာမန္ BMW ကားထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ေဟးခကူဂါနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အစည္းအေ၀းမွာ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းကေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတို႔ၾကားက လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဟာ(၂)ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ္ လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။ လီနင္းျပည္နယ္၊ ႐ွန္ေရာင္းၿမိဳ႕က  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဖက္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး စီမံကိန္းသစ္ဟာ BMWကားကုမၸဏီနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားက ပထမဆံုးစီမံကိန္းသစ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္ လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။ အခုစီမံ ကိန္းေတြအတြက္ အနာဂတ္မွာေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အစီအမံေတြအားေကာင္းဖို႔ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေရ႐ွည္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ အဓိကႏိုင္ငံအျဖစ္ဆက္လက္ရပ္ တည္ေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။  ဂ်ာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအပါအ၀င္ တျခားႏိုင္ငံေတြကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေတြခ်ဲ႕ထြင္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ BMW ကားကုမၸဏီအတြက္ အႀကီးဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး BMW ကားကုမၸဏီဘက္ကလည္း  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႕  ဆႏၵ႐ွိေန တယ္လို႔ ခကူဂါကေျပာပါတယ္။ ႐ွန္ေရာင္းၿမိဳ႕မွာထုတ္လုပ္မယ့္စက္႐ံုသစ္က BMWကားပံုစံသစ္ေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔လည္း ခကူဂါက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News