ရာသီဥတုဆိုးလာႏုိင္တာေတြကို ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ေရးအတြက္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာတာကို အမ်ားဆံုး(၁၅)ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယက္ ေလာက္မွာ သာ႐ွိလာေစဖို႔ အခ်ိန္(၁၂)ႏွစ္ပဲက်န္ေတာ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ရာသီဥတုဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(IPCC)က ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၅)ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္အရ ကမာၻႀကီပူေႏြးလာမႈကိုကန္႔သတ္ဖို႔ရည္႐ြယ္ထားတဲ့အပူခ်ိန္ထက္ (၂)ဒီဂရီဆဲလ္ စီးယက္စ္ မ်ားေနတဲ့ (၁၅)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္မွာ႐ွိေစဖို႔ မႀကံဳစဖူးလုပ္ေဆာင္မႈေတြလိုအပ္ေနၿပီလို႔ (IPCC)က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ လက္႐ွိ မွာ ကမာၻ႔အပူခ်ိန္ဟာ စက္မႈေခတ္မေရာက္ခင္ကထက္ (၁)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္ပိုမ်ားေနၿပီး ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကို (၁၅)ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယက္စ္မွာသာ ထိန္းထားႏုိင္မယ္ဆိုရင္ (၂၁၀၀)ျပည့္ႏွစ္အကုန္မွာ ကမာၻ႔ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာမႈကို (၁)မီ တာပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မယ့္အျပင္ ရာသီဥတုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို လူသန္း(၄၂၀)က ႀကံဳေတြ႔ရ ေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့သလို အစားအစာ႐ွားပါးလာတာ ကလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔ IPCCရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ ၀င္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့အပ်က္အစီးေတြကို ေ႐ွာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ သန္႔စင္တဲ့စြမ္းအင္က႑မွာ (၂၀၃၅)ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂.၄)ထရီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္သလို (၂၀၅၀)ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေက်ာက္မီေသြး စြမ္းအင္သံုးတာကို ရပ္တန္႔သင့္တယ္လို႔လည္း IPCCက အႀကံျပဳထားပါတယ္။ (၂)ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယက္စ္ပိုမ်ားသြားရင္ အႏာၱတိကတိုက္ရဲ႕ေႏြရာသီတိုင္းမွာ ေရခဲကင္းမဲ့သြားႏုိင္ေပမဲ့ (၁၅)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္မွာ ကန္႔သတ္ထားရင္ေတာ့ ႏွစ္(၁၀၀)မွာမွတစ္ႀကိမ္ ေရခဲကင္းမဲ့သြားႏိုင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ရာသီဥတုဆိုင္ရာအသင္းရဲ႕အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News