ကမာၻ႔အေနာက္ျခမ္းရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဘက္ကို အာ႐ံုဆြဲေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ညွိ ႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး နည္းပညာရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုေ၀မွ်ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာ႐ွင္(၂)ဦးျဖစ္တဲ့“၀ီလီယမ္ ေနာ့ဒ္ေဟာ့စ္”နဲ႔ “ေပါလ္ ႐ိုမာ”တို႔ဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးႏိုဗယ္ဆုကို ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေတြကို ျမင္သာထင္သာ႐ွိလာေစဖို႔ ကမာၻအႏွံ႔ကေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေတြက မီးေမာင္းထိုးျပေနခ်ိန္မွာ သူတို႔(၂)ဦးရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြက ေရ႐ွည္တည္ၿမဲတဲ့အက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေျခခံေမးခြန္းေတြ ကိုေျဖရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆီြဒင္ေတာ္၀င္သိပၸံပညာရပ္မ်ားအကယ္ဒမီကေျပာခဲ့ပါတယ္။႐ိုမာဟာ နယူး ေယာက္တကၠသိုလ္၊ စတားန္စီးပြားေရးေက်ာင္းကျဖစ္ၿပီး လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔အသိပညာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ အေျခခံတဲ့သူ႔ရဲ႕သီ အိုရီေၾကာင့္ လူသိမ်ားတဲ့သူပါ။ ေနာ့ဒ္ေဟာ့စ္ကေတာ့ ေယးလ္တကၠသိုလ္က စီးပြားေရးပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ စီးပြားေရး နဲ႔ရာသီဥတုၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ စီးပြားေရးပံုစံတစ္ခုကို ပထမဆံုးဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

 

Related News