ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖဲြ႔အင္တာပိုရဲ႕ဥကၠ႒နဲ႔တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ“မန္ေဟာင္၀ီ”ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတာဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ“လူကန္း”က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္“ေဘက်င္း”မွာ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း စာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဆးေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က အင္တာပိုကိုေထာက္ပံ့ေနတာေတြရပ္သြားမွာမ ဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ရပ္တစ္ခုသာျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

မန္ေဟာင္၀ီက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာနဲ႔ လာဘ္ယူခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရတာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံဘက္က ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွာ မန္ေဟာင္၀ီက အင္တာပို႐ံုး စိုက္ရာျပင္သစ္ႏုိင္ငံကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုက အင္တာပိုကို တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး သူ႔ကိုထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ(၆)ရက္မွာ တ႐ုတ္ဘက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕မိသားစုဟာ လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့အတြက္ ရဲအေစာင့္အၾကပ္ေတြခ်ေပးထားတယ္လို႔ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News