(၁၀)ႀကီမ္ျမာက္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔  မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္က အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ (၅)ႏိုင္ငံတို႔က  လြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းတဲ့အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသ တစ္ခုျမွင့္တင္ဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။  ဗီယက္နမ္ ၊ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ နဲ႕လာအိုႏိုင္ငံတို႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲက ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳမွာ က်င္းပတဲ့(၁၀)ႀကီမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ ဂ်ပန္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

မဲေခါင္ေဒသက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြၾကြယ္၀ၿပီး  ပစိဖိတ္သမုဒၵရာနဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကိုဆက္သြယ္ေပးတဲဲ့  တံတား (၁)ခုျဖစ္တယ္လို႕ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲက ေျပာပါတယ္။ မဲေခါင္အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံေတြနဲ႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္တင္လိုၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ အင္ဒိုပစိဖိတ္ ေဒသနဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔လည္း အာဘဲကေျပာပါတယ္။

အနာဂတ္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတြပါ၀င္တဲ့ တိုက်ိဳမဟာဗ်ဴဟာ(၂၀၁၈)ကို ေခါင္းေဆာင္ေတြကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ မဲေခါင္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြကို      စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔အစားအစာလုပ္ငန္းေတြမွာ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရေၾကာင္းလႈပ္႐ွားမႈေတြကိုဆန္႕က်င္ဖို႔ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ေလေၾကာင္းလံုၿခံဳမႈရဲ႕အေရးပါမႈကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက  ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News