ဇူလိုင္လက က်င္းပခဲ့တဲ့ ကေမၻာဒီးယားေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို ဆႏၵျပဖို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသားေတြက ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳမွာစု႐ံုးေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။  ကေမာၻဒီးယားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္္ဟန္ဆန္ ရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ပါတီ(CPP)က  အမတ္ေနရာ(၁၂၅)လံုးအႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။  (CPP)ပါတီက အႀကီးဆံုးအတိုက္အခံပါတီ ကေမၻာဒီးယားအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကို  (၂၀၁၇)ခုနွစ္ႏို၀င္ဘာလမွာ  ဖ်က္သိမ္းဖို႕ဖိအားေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚသံသယျဖစ္မႈေတြျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံ(၅)ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟန္ဆန္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုလာေရာက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔တိုက္ဆိုင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က ဆႏၵျပပြဲေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ကေမၻာဒီးယားအတိုက္အခံပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့အုပ္စု(၁)စုက ဦးေဆာင္ၿပီး လူေပါင္း(၆၀၀)ခန္႔ စု႐ံုးဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။  ဟန္ဆန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မဟုတ္ပါဘူးနဲ႕ အာဏာ႐ွင္စနစ္ရပ္တန္႔ပါေစဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကို ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး  ႐ွင္ဂ်ဴကူဘူတာ႐ံုနားအထိ လမ္းေတြေပၚမွာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

Related News