ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈက ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကထက္ (၆)ဆေလာက္ျမင့္တက္ခဲ့ေပမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကေတာ့ (၅၇)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကေနတဆင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈျမင့္တက္လာေပမဲ့ ဖုန္းေခၚတာေတြကေတာ့ က်ဆင္းသြားပါ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္က ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္ေပါင္း(၁၂၁)သန္း႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းအမ်ိဳးသားအသံလႊင့္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးေကာ္မ႐ွင္(NBTC)ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာခြန္ တန္တာဆစ္သ္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕အဓိကတယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ(၃)ခုကေန ဖုန္းေခၚဆိုခ်ိန္မိနစ္ေပါင္း(၇၀)ဘီလီယံေက်ာ္႐ွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဖုန္းေခၚဆိုခ်ိန္မိနစ္ေပါင္း(၄၃)ဘီလီယံေက်ာ္သာ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသား(၁)ဦးက တစ္ေန႔ကို ဖုန္းေျပာခ်ိန္(၄)မိနစ္႐ွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဖုန္းေျပာခ်ိန္(၂)မိနစ္သာ႐ွိခဲ့တာပါ။ ဖုန္း ေခၚဆိုမႈေတြက်ဆင္းခဲ့ေပမဲ့ ဖုန္းနဲ႔အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကေတာ့ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းအဓိကဖုန္းေအာ္ ပေရတာကုမၸဏီ(၃)ခုရဲ႕ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈစာရင္းအရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား(၁)ဦးက (၁)လကို (၄.၁၁)ဂစ္ဂါဘိုက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ အြန္လိုင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(၁)ခုျဖစ္လာၿပီဆိုတာကိုေဖာ္ျပေနတယ္လို႔ တာခြန္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ပ်မ္းမွ်အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏႈန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကထက္ (၆)ဆေလာက္ျမင့္တက္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News