မေလး ႐ွားႏိုင္ငံမွာ သတင္းမွားေတြကို ဟန္႔တာႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ရပ္ကို မေလး႐ွားအထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။မေလး႐ွားသတင္းမွားမ်ားဟန္႔တားေရးဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၈)ကို မေလး႐ွားအထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဧၿပီလ(၄)ရက္မွာအတည္ျပဳခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဧၿပီလ(၃)ရက္ကမေလး႐ွားေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ(၁၂၃)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ(၆၄)မဲနဲ႔ အ တည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မေလး႐ွားတရား႐ံုးေတြမွာ သတင္းမွားေတြဆိုတာ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားသလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္႐ွိတယ္လို႔ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအဇာလီနာ အို႔သ္မန္းကေျပာပါတယ္။ သတင္းမွာပါ၀င္တဲ့အခ်က္အ လက္ေတြကမွားေနတယ္ဆိုတာကို တိုင္ၾကားသူေတြက တရား႐ံုးကို သက္ေသျပႏိုင္ရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

သတင္းမွားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ရမွာက တရား႐ံုးေတြသာျဖစ္ၿပီး မေလး႐ွားျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔ အဇာလီနာကေျပာပါတယ္။ ဥပေဒအရ သတင္းတစ္ပုဒ္လံုးရဲ႕စာသား၊ ႐ုပ္ပံုနဲ႔ အသံေတြကို မွားယြင္းထုတ္ေ၀တာ၊ သတင္းေပးတာ၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အစီ ရင္ခံစာေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြမွားတာေတြကို သတင္းမွားလို႔သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းမွားေတြျဖန္႔ခ်ိတယ္လို႔ မေလး ႐ွားတရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ရင္ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္(၆)ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြမေလး႐ွားရင္းဂစ္(၅)သိန္းျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္(၂)ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ က်ခံရႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလကေန အခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ (၁၄)လအတြင္း သတင္းမွားေတြျဖန္႔ေ၀ခဲ့တဲ့ အေကာင့္တု(၄၃၀၀)ေက်ာ္ကို အေရးယူခဲ့တယ္လို႔ မေလး႐ွားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မာလ္တီမီဒီယာ ေကာ္မ႐ွင္(MCMC)ရဲ႕စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ 

 

 

Related News