ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြျဖစ္ေနတာ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လအပါအ၀င္(၉)လဆက္တိုက္ ႐ွိေနပါၿပီ။ ထိုင္းထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ၀ယ္လိုအားေတြျမင့္တက္ေနၿပီး ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းနာလံျပန္ထလာတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြေနတယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရဘက္ကေျပာပါတယ္။ ထိုင္းထုတ္ကုန္ေတြ၀ယ္လိုအားမ်ားလာၿပီး လတ္ဆတ္တဲ့အစားအစာေတြကလြဲလို႔တ ျခားထုတ္ကုန္ေတြမွာ ေငြပိုသံုးလာတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)၊ မတ္လကထက္ ထိုင္းဘတ္ေငြေဖာင္းပြမႈ (၀.၇၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ႐ံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ “ဖိခ်မ္ႏြတ္ ဗြန္ေကာ္ပြန္”ကေျပာပါတယ္။

လယ္ယာက႑မဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ထုတ္ကုန္နဲ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕၀ယ္လို အားျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္လာၿပီး ထိုင္းစီးပြားေရးနာလံျပန္ထႏိုင္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ျဖစ္ တယ္လို႔ ဖိခ်မ္ႏြတ္ကေျပာပါတယ္။ အသင့္စားအစားအစာေတြ၊ ယမကာေတြ၊ စြမ္းအင္က႑နဲ႔ အိမ္ယာက႑နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တို႔မွာ ေစ်းေတြတက္လာတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြေနတာပါ။ စက္သံုးဆီ၊ လတ္ဆတ္တဲ့အစားအစာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းခဲ့တာကလည္း ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ထိုင္းေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈက (၀.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန(၁.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာ႐ွိႏုိင္တယ္လို႔ ဖိခ်မ္ႏြတ္က ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News