အာဏာရ႐ိုေမးနီးယား(PSD)ပါတီက ဥေရာပလႊတ္ေတာ္အမတ္ဗီ႐ိုရီကာ ဒန္ဆီလာကို ႐ိုေမးနီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလိုက္တယ္လို႔ ယူ႐ိုနယူးစ္သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္မွာ ႐ိုေမးနီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မီဟိုင္း တူဒိုေဆးက ရာထူးကႏႈတ္ထြက္မယ္လို႔ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ "ဒန္ဆီလာ" ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့တာပါ။
 
"ဒန္ဆီလာ"ဟာ PSD ပါတီဥကၠ႒ "လီဗီယူ ဒရာ့ဂ္နာ" နဲ႔ရင္းႏွီးသူ(၁)ဦးျဖစ္ၿပီး ႐ိုေမးနီးယားသမၼတကေလာ့ "အိုင္အိုဟန္းနစ္" ကေတာ့ "ဒန္ဆီလာ" ကို ေထာက္ခံမႈ႐ွိမ႐ွိ ထုတ္ေျပာထားျခင္း မ႐ွိေသးပါဘူူး။ ဒရာ႔ဂ္နာဟာ အာဏာရပါတီနဲ႔ ႐ိုေမးနီးယားအစိုးရအဖြဲ႔ၾကား လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိေနပါတယ္။
 
ဆႏၵခံယူမႈ(၁)ခုအတြင္း ဆို႐ွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ(PSD) ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူ႔ကိုေထာက္ခံမႈ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး ပါတီရဲ႕ဒုတိယအဓိပတိ ေနရာကေနျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ိုေမးနီး ယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ "မီဟိုင္း တူဒိုေဆး" က ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တာပါ။
 
ပါတီတြင္းသေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီး ႐ိုေမးနီးယား ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမသမာလုပ္ခဲ့တာနဲ႔ တျခားအက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ (PSD)ပါတီကို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေနပါတယ္။ 
 
 

Related News