ျပင္သစ္ေပါင္မုန္႔ေတြကို ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာရတနာတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္သင့္ၿပီး ကုလသမဂၢရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းမွာ ပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ျပင္သစ္သမၼတ ““အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခ႐ြန္””ကေျပာပါတယ္။ ျပင္သစ္ေပါင္မုန္႔ေတြကို ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားမုန္႔ဖုတ္သူမ်ားအသင္းက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီကို အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 
အီတလီႏိုင္ငံေနပယ္ၿမိဳ႕က ပီဇာမုန္႔ေတြကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပင္သစ္ေပါင္မုန္႔ေတြ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္မုန္႔ဖုတ္သမားေတြက ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပါ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္ဆံေရး ပိုမ်ားလာတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ(၁)ႏုိင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္သြားေရးအတြက္ ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(ယူနက္စကို)က ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ေပါင္မုန္႔ေတြ ယူနက္စကိုရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခု(၂၅၀)ေျမာက္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။     
 
 
 

Related News