ကတ္တလန္ ေဒသေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသကို စပိန္ႏိုင္ငံထဲက ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူမယ့္ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရယူဖုိ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္မွာ အခုလိုလက္မွတ္ထိုးမႈ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ကတ္တလိုးနီးယားေဒသႏ္ၱရအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕က ေဒသႏၱရပါလီမန္မွာ ေဒသေခါင္းေဆာင္ ကားလက္စ္ ပူဒင္ေမာင့္ရဲ႕ေၾကညာခ်က္နဲ႔အတူ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသႏၱရအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ကားလက္စ္က ကတ္တလန္ေဒသခံေတြဟာ လြတ္လပ္ေသာသမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ထူေထာင္ဖုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး လိုက္ၿပီလုိ႔ ပါလီမန္မွာေျပာၾကားတဲ့ သူ႔မိန္႔ခြန္းအတြင္း ေျပာၾကားလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္တုန္းက က က်င္းပခဲ့တဲ့ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကတ္တလန္ေဒသခံေတြဟာ စပိန္ႏိုင္ငံထဲကေန လြတ္လပ္ေရးယူမယ္ဆိုတာကို (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာကို ေဒသေခါင္းေဆာင္က ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျဖစ္ေပမဲ့ လြတ္လပ္ေရးယူဖုိ႔ေၾကညာဦးမွာမဟုတ္ဘဲ စပိန္ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ဦးမယ္လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။ အဲဒီျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဟာ တရားမ၀င္ဘူးလုိ႔ စပိန္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ေျပာထားသလို ဗဟို အစိုးရကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အခုလို လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးတာကို စပိန္ဗဟို အစိုးရက ပယ္ခ်ထားသလို ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အဆိုျပဳထားတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏို ရာဂၽြိဳင္းဟာ စပိန္ႏိုင္ငံအတြင္း ရာစုႏွစ္တစ္၀က္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူသြားဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ 

 

 

Related News