၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလမ္းခြဲခဲ့ၾကသည့္ Spider-Man ဇာတ္ကားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ျဗိတိန္-အေမရိကန္မင္းသားအန္ဒ႐ူးဂါဖီးႏွင့္ အေမရိကန္မင္းသမီးအမ္မာစတုန္းတုိ႔သည္ ၎တို႔၏၏ ခ်စ္ဇာတ္လမ္းအားတစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္ေပါင္းထုပ္ ေနၾကျပီဟုသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးတည္အတူအခ်ိန္မ်ားကုန္ဆံုးေနေစသည္ မ်ားအခ်ိန္အတန္ၾကာေနျပီဟုလည္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ယခုအခါတြင္ အမ္မာကအန္ဒ႐ူးရွိသည့္လန္ဒန္ကိုမၾကာခဏသြားေရာက္ေနလ်က္ရွိျပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးကိုလည္းလန္ဒန္လမ္းမမ်ားထက္တြင္ တြဲလ်က္ မၾကာခဏေတြ႔ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ The Amazing Spider-Man ႐ိုက္ကူးစဥ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ ၄ ႏွစ္ လက္တြဲခဲ့ၾကျပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။အမ္မာသည္ သူမ၏ဇာတ္ကားသစ္ The Favouriteကို ႐ိုက္ကူးရန္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ လန္ဒန္ကိုသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္းဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးၿပီးစီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းလန္ဒန္ကိုဆက္လက္သြားေရာက္ေနလ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။ လတ္တေလာတြင္မူအမ္မာသည္နယူးေယက္တြင္ Netflix show ျဖစ္သည့္ Maniac ကို ႐ိုက္ကူးေနသည္ဟုသိရသည္။

Related News