အဆိုေတာ္ အက္ဒ္ရွီယန္၏ အာရွေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ဆိုင္ရာေဖ်ာ္ေျဖမည့္ေန႔ရက္အတိအက်စာရင္းထြက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အက္ဒ္ရွီယန္၏ အာရွေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္စသည္တို႔လည္း ပါ၀င္ျပီးေအာက္တုိဘာလ၂၂ ရက္ေန႔တြင္တုိင္ေပ၊ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအုိဆာကာ၊ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဆုိးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ - ၅ ရက္ေန႔မွာေဟာင္ေကာင္၊ ၇ ရက္ေန႔တြင္ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမနီလာၿမိဳ႕၊ ၉ ရက္ေန႔တြင္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဂ်ာကာတာၿမိဳ႕၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္စင္ကာပူ၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္မေလးရွားႏုိင္ငံကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၊ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္အိႏၵိယႏိုင္ငံမြမ္ဘိုင္းႏွင့္ ၂၃ ရက္ေနတြင္ UAE ႏုိင္ငံဒူဘုိင္းၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ကမာၻ႕ေက်ာ္အဆုိေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အက္ဒ္ရွီယန္၏မၾကာေသးမီက ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည့္ ၎၏တတိယအယ္လ္ဘမ္ Divide တြင္ပါရွိေသာ"Shape of You" ႏွင့္ "Castle on the Hill" သီခ်င္းတို႔သည္ ကမာၻ႕ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားဆံုးသီခ်င္းမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

 

Related News