ထိုင္း-ကေမာၻဒီးယား နယ္စပ္မွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြစတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီလို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပ်ံ႕ပြားေနတဲ့အတြက္ ထိုင္း-ကေမာၻဒီးယားနယ္စပ္နဲ႔ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်မ်ား တဲ့ေဒသေတြမွာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိုင္းဘက္က စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံကေန တင္သြင္းတဲ့ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဇြန္(၄)ရက္ကစတင္ၿပီး အသက္၀င္ေနၿပီ လို႔ ထိုင္းေမြးျမဴေရးဌာန ေျပာခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာဆြမ္ခၽြမ္းန္ ရာတာနာမန္ဂလာေနာင့္တ္က ကမာၻ႔တိရစာၱန္က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အစီရင္ခံစာကိုကိုးကားၿပီး ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးဖို႔ နယ္စပ္နဲ႔အခ်င္း(၁၀)ကီလိုမီတာပတ္၀န္းက်င္ မွာ႐ွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကေန နမူနာေတြယူထားတယ္လို႔ ထိုင္းေမြးျမဴေရးအာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဆာင္းခိုငွက္ေတြရဲ႕ခိုလႈံရာေနရာေတြကို တစ္ႏွစ္ကို(၄)ႀကိမ္ေဆးျဖန္းေလ့႐ွိသလို အခုႏွစ္မွာလည္း ခိုလႈံရာေနရာ(၆၂)ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ (၉၆၅၀၀၀)ခုကို ေဆးျဖန္းထားၿပီလို႔ ထိုင္းဘက္ကေျပာပါတယ္။ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ႐ွိ၊ မ႐ွိကို ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ စစ္ေဆးဖို႔ တိရစာၦန္အေသေကာင္ေတြကိုလည္း တိရစာၦန္က်န္းမာေရးသုေတသဌာနကိုပို႔ေပးထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News