ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း၊ ကာဂါ၀ါစီရင္စုမွာ႐ွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးၿခံေတြမွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ တိရစာၦန္ေတြကိုစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးေတြ႔႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံထားရဖြယ္တဲ့တိရစာၦန္ေတြကို ဂ်ပန္အာဏာပိုင္ေတြက စစ္ေဆးေနၾကပါတယ္။အခုေတြ႔႐ွိခဲ့တဲ့ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက H5 အမ်ိဳးအစားဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္တယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလ(၁၁)ရက္မွာ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္ေတြက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္မွာ ဆာႏူကီၿမိဳ႕ကေမြးျမဴေရးၿခံ (၁)ၿခံမွာ ၾကက္(၅၅)ေကာင္ ေသဆံုးေနတာကို ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေရာဂါပုိးေတြ႔႐ွိခဲ့တဲ့ ၾကက္ေကာင္ ေရ(၉၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို စီရင္စုအာဏာပိုင္ေတြက ႐ွင္းလင္းေရးလုပ္ေနၾကပါတယ္။

႐ွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေနာက္(၁)ရက္ထပ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေရာဂါပိုးေတြ႔႐ွိခဲ့တဲ့ေမြးျမဴေရးၿခံေတြရဲ႕ (၁၀)ကီလိုမီတာပတ္၀န္းက်င္မွာ ၾကက္နဲ႔ၾကက္ဥ တင္ပို႔တာကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးၿခံေတြအတြင္းေရာဂါပုိးေတြ႔႐ွိခဲ့တာဟာ အခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီကာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

Related News