ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ပမ္ပန္ဂါၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ၾကက္အေကာင္(၁၂၀၀၀)နီးပါးကို သုတ္သင္ ခဲ့ပါတယ္။ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာရွိတဲ့ ၾကက္ေတြေတြ႔ရွိတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္မွာ အခုလို သုတ္သင္တာကိုျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုတားဆီးဖို႔အတြက္ အခုသုတ္သင္လိုက္တဲ့ ၾကက္ေတြကို ပလတ္စတစ္နဲ႔ပတ္ျပီး ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ေတြျဖန္းထားမွာျဖစ္တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးပါ၀င္တယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့ ၾကက္အေကာင္ေရ (၁၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို သုတ္သင္ဖို႔ရွိေနေသးတယ္လို႔ လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံပိုင္ရွင္တခ်ိဳ႕က သူတို႔ၿခံေတြရဲ႕ထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ၾကက္ဥေတြကို တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြက တရားမ၀င္တာေတြကို သိမ္းယူခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တိရစၦာန္ ေဆးကုသေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဌာနကေတာ့ ဆီဘူးျပည္နယ္မွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ၾကက္သား ေတြကို ပမ္ပန္ဂါၿမိဳ႕ကလာတဲ့ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးသံသယရွိတဲ့ ၾကက္သားေတြဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုတာကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ 

Related News