ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က လံုး၀ကုသ၍မရေသာ လိင္ဆက္ဆံရာမွကူးစက္သည့္ ဂနိုးရီးယားေရာဂါပိုးသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါ ရာဂါပိုးကူးစက္ခံေနရသူသံုးသီးကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၎ကာလသားေရာဂါပိုးသည္ အလ်င္အျမန္ ကူးစက္ ျပန့္ပြားနိုင္ျပီး ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားလည္းမတိုးေတာ့ေၾကာင္းသတိေပးေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားအရအဆင့္ျမင့္ေဆးမ်ားမတိုးေတာ့သည့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွကူးစက္သည့္ ေရာဂါ (STD) မ်ားထဲတြင္ ယခုေတြ႔ရွိရသည့္ ကာလသားေရာဂါပိုးသည္ အလြန္ျပင္းထန္ဆိုး၀ါးေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နိုင္ငံေပါင္း ၇၇ ခုတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရဂ်ပန္ ျပင္သစ္ႏွင့္ စပိန္တို႔တြင္ေတြ႔ရသည့္ ကလာသားေရာေရာဂါျဖစ္ပြားမွုမ်ားသည္ လံုး၀ကုသ၍မရေတာ့ေၾကာင္း WHO ကေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂနိုးရီးယားေရာဂါႏွင့္ လိင္အဂၤါမ်ား၊ စအိုႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းတို႔တြင္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္ STDေရာဂါမ်ားကူးစက္ခံစားေနရသူ ၇၈ သန္းခန္႔ရွိမည္ဟု WHO က ခန္႔မွန္းထားသည္။ အဆိုပါ ေဆးမတိုးေတာ့သည့္ ကာလသားေရာဂါပိုး ျပန္႔ပြားမႈသည္ ၎ျပႆနာကိုေစာင့္ၾကည့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အားနည္းသည့္ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း WHO က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

Related News