ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈသစ္အရ ေနာက္ဆုံးေပၚ HIV ေဆးမ်ား၏ကုထုံးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ အဆိုပါေဆးကုထံုးမ်ား စမ္းသပ္ခံယူေနသည့္ HIV ေ၀ဒနာရွင္လူငယ္မ်ားသည္ သက္တမ္းပိုရွည္လာကာ လူ႔သက္တမ္းေစ့နီးပါးေနႏိုင္ၾကေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ရွိမႈအသစ္ကို The Lancet ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတြင္ HIV ေဆးကုထံုးသစ္စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ HIV ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ေရာဂါမရွိသည့္ သယမန္လူမ်ားနီးပါး သက္တမ္းရွည္လာႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ျဗိတိသ်ွ ေဆးပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးသစ္မ်ားသည္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိုးနည္းျပီး ဗိုင္းရပ္ပိုး ပ်ံ႕ပြားမႈကိုလည္း ပိုမုိထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ ေဆးကုသမႈစတင္ခံယူခဲ့သည့္ ၂၁ နွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္အထိ ေနထိုင္ႏို္င္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါေတြ႔ရွိမႈသည္ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၉ ေသာင္းအား သုေတသနျပဳမႈမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News