ေနေရာင္ကာခရင္မ္မ်ား ပမာဏမ်ားစြာသံုးစြဲသည့္သူမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႔တဲ့မႈျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈ အသစ္တစ္ခုအရ သိရသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ လူဦးေရ ၁ ဘီလီယံနီးပါးတို႔သည္ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရျခင္းႏွင့္ ေနေရာင္ကာခရင္မ္မ်ားသံုးစြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႔မႈကို မရရွိဘဲ ဗီတာမင္ဒီခ်ိဳ႔တဲ့မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေနလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။  ယေန႔ေခတ္လူသားတို႔သည္ အျပင္၌အခ်ိန္ကုန္လြန္ျခင္းနည္ပါးလာၾကကာ အျပင္သို႔ ထြက္သည့္အခါတြင္လည္း ေနေရာင္ကာခရင္မ္မ်ား လိမ္းထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အဟာရအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဗီတာမင္ဒီကို မရရွိၾကေတာ့ပဲ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႔တဲ့မႈျဖစ္ပြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရျပားကင္ဆာ မျဖစ္ပြားေအာင္ ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႔မႈကို ကယကြယ္ေနၾကသည့္ ယေန႔ေခတ္ၾကီးထဲတြင္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ အသင့္အတင့္ေသာေနေရာင္ျခည္ပမာဏသည္ လူ႔ခႏၶာကို္ယ္အတြက္ အလြန္းအက်ိဳးျပဳသည့္ ဗီတာမင္ ဒီဓာတ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးကာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ၾကြက္သားမ်ားအားနည္းလာျခင္းႏွင့္ အ႐ိုးက်ိဳးလြယ္ျခင္း႒ ပြျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

Related News